Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křižovnická 7, 110 00, Praha 1, tel.: 222 323 592, studijni@tkpraha.cz

Jaroslav Slavický12. září oslavil významné životní jubileum ředitel naší školy Mgr. Jaroslav Slavický. Srdečně gratulujeme a přejeme do dalších let pevné zdraví a mnoho profesních i životních úspěchů.