Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křižovnická 7, 110 00, Praha 1, tel.: 222 323 592, studijni@tkpraha.cz

Pro uchazeče

1. Kde naleznu přihlášku ke studiu?

Přihlášku ke studiu nalezne uchazeč na webových stránkách školy v sekci „pro uchazeče“ ve formátu .pdf, kde je dostupná ke stažení.

2. Do kdy je nutné podat přihlášku ke studiu?

Přihlášku je možné poslat doporučeně poštou do 30.11.2020.

Z důvodu omezeného provozu studijního oddělení během doby, kdy probíhá distanční výuka, prosíme zájemce o studium, aby dotazy na studijní oddělení posílali prostřednictvím emailu - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a nebo volali na +420 724 006 850. 

Děkujeme za pochopení!

Vážení přátelé, rodiče, studenti i uchazeči o studium!

Jak jsme již uveřejnili na webu školy, letošní Den otevřených dveří na Taneční konzervatoři hlavního města Prahy se koná on-line. Během tohoto víkendu si můžete na níže uvedeném videu virtuálně prohlédnout školu a dozvědět se podrobnosti o talentových zkouškách. Další informace lze získat v sekci „pro uchazeče“.

Těším se, že snad příští rok budeme mít možnost osobního setkání!

S přátelským pozdravem
Mgr. Jaroslav Slavický, ředitel TKHMP

  

 

Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Praha 1, Křižovnická 7

vypisuje 1. kolo talentových zkoušek pro obor Tanec 82-46-M,P/01

přijímací řízení – talentové zkoušky budou probíhat ve druhé polovině ledna 2021. 

 

Talentové zkoušky pro školní rok 2021/2022 - kritéria: zkoušky se skládají ze tří částí a dále odborné lékařské prohlídky:

1. část - maximální počet bodů = 80; minimální počet bodů nutný k postupu do další části je 48

- vnější scénické předpoklady (vhodné tělesné proporce, stavba těla-jevištní taneční zjev)

- fyzické předpoklady pro tanec (vytočení a rozsah pohybu v kyčelních kloubech, délka Achillovy šlachy, stavba chodidla, dispozice pro skok, pohyblivost páteře, celková pružnost a rytmus)

2. část - maximální počet bodů = 40; minimální počet bodů k postupu do další části je 24

- zjištění základních pohybových dovedností, pohybové koordinace, tanečnosti, schopnosti improvizace, muzikálnosti

3. část – maximální počet bodů = 20; minimální počet bodů je 12

- znalosti z hudební teorie (rytmus, intonace, hudební sluch)

- test ze základních vědomostí z oblasti kultury (hudba, tanec, literatura, výtvarné umění)

Odborná lékařská prohlídka, kterou zajišťuje škola a má prokázat, že zdravotní stav uchazeče odpovídá předpokládané zvýšené fyzické i psychické námaze

 

Každá část talentové zkoušky se započítává samostatně. Nesplnění minimálního počtu bodů v jednotlivé části znemožňuje účast v dalších částech talentových zkoušek a tím i k přijetí ke studiu. Minimální počet bodů nutný k přijetí ke studiu je 84 bodů získaných ve třech částech talentových zkoušek.

V souladu s ustanovením § 36, odst. 3, zákona č. 500/2004 Sb. - Správní řád ve znění pozdějších předpisů, mají zákonní zástupci možnost uplatnit právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí zkušební komise před jeho vydáním. 

I když získá uchazeč potřebný počet bodů ve všech částech talentové zkoušky, rozhodne o přijetí odborná lékařská prohlídka, při které se prokáže, že zdravotní stav uchazeče odpovídá zvýšené fyzické námaze při studiu zvoleného oboru. K této lékařské prohlídce si každý uchazeč donese VÝPIS ze zdravotní dokumentace od svého ošetřujícího lékaře (proto je nutné obstarat si jej předem. Prohlídka následuje v nejbližším možném termínu po talentové zkoušce v  Ústavu tělovýchovného lékařství, Salmovská 5, Praha 2.  Uchazeči budou objednáni školou.).

Přihlášku ke studiu pro školní rok 2021/22 je třeba podat do 30. 11. 2020 na adresu Taneční konzervatoř hl. m. Prahy, Křížovnická 81/7, 110 00 - Praha 1. Přihláška musí být řádně vyplněna a obsahovat potvrzení prospěchu za poslední dva roky studia, případně i výstupní hodnocení školy nebo zprávu z předchozí taneční přípravy. 

 

Předpokládaný počet přijatých studentů do 1. ročníku je 40.

 

K talentové zkoušce se zájemci dostaví ve cvičebním úboru:

- chlapci – černé plavky, bílé tričko bez rukávů, cvičky nebo „piškoty“

- dívky - gymnastické tričko bez rukávů s páskem, cvičky nebo „piškoty“.

Účes dívek i chlapců by měl být upraven tak, aby byl vidět celý obličej, tvar hlavy a linie krku.

 

Podrobnější informace o studiu na studijním odd. Taneční konzervatoře hl.m.Prahy (email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Taneční konzervatoř hlavního města Prahy je osmiletou výběrovou školou uměleckého směru, zaměřenou na výchovu profesionálních tanečníků a tanečnic. Poskytuje střední odborné vzdělání v oboru klasického, moderního a lidového tance zakončené maturitou, nebo vyšší odborné vzdělání, zakončené absolutoriem. Studium ukončené absolutoriem opravňuje k umělecké i umělecko pedagogické činnosti.

Absolventi Taneční konzervatoře hl. města Prahy se mohou uplatnit jako výkonní umělci v baletních souborech divadel nebo jiných profesionálních baletních a tanečních tělesech, případně pokračovat ve studiu na vysoké škole humanitního zaměření. Od školního roku 1996/97 jsou do I. ročníku přijímáni žáci, kteří ukončili 5. třídu ZŠ. Výuka je zaměřena na získání profesionálních znalostí a dovedností v oblasti klasického, moderního a lidového tance, doplněné všeobecným a teoretickým odborným vzděláním. V 1. - 4. ročníku plní žáci společně s praktickou odbornou přípravou i povinnou školní docházku.

Přihlášky ke studiu pro školní rok 2021/2022 je nutné odevzdat do 30. 11. 2020. Přijímací zkoušky se budou konat v druhé polovině ledna 2021 (pokud to epidemiologická situace dovolí).Všem uchazečům, kteří si podají přihlášku v řádném termínu, bude zaslána pozvánka s upřesněným datem a časem konání talentové zkoušky.

Přípravné kurzy se budou konat od 14. 9. 2020 každé pondělí od 15:00 - 16:30 hod. na sále č. II (1. patro) na adrese Křižovnická 7, Praha 1.

Pro další informace kontaktujte prof. Alici Kovářovou - tel. 731 572 735

 

Vážení zájemci o studium, níže jsou pořadová čísla přijatých uchazeček a uchazečů pro studium ve školním roce 2020/2021:

1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 16, 19, 21, 24, 26, 32, 36, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54

Přihlášky ke studiu je nutné odevzdat do 29. 11. 2019. Přijímací zkoušky se budou konat  27. ledna  a 28. ledna 2020. Všem uchazečům, kteří si podají přihlášku, bude zaslána pozvánka s upřesněným datem a časem konání talentové zkoušky.

Stáhnout přihlášku : prihlaska_ss_2016_talent.pdf (70kB)

Loading...