Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křižovnická 7, 110 00, Praha 1, tel.: 222 323 592, studijni@tkpraha.cz

Pro uchazeče

Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Praha 1, Křižovnická 7
vypisuje 2. kolo talentových zkoušek pro obor Tanec 82-46-M,P/01 pro školní rok 2024/25

přijímací řízení – talentové zkoušky budou probíhat 10.6.2024

Srdečně zveme všechny rodiče, příznivce školy a zájemce o studium, abyste se přišli podívat na náš den otevřených dveří, který se uskuteční již 11.listopadu. Časový harmonogram najdete níže. Klasický tanec od 1. do 5.ročníku, taneční gymnastiku a lidový tanec od 1. do 4.ročníku uvidíte v budově na Křižovnické. V budově Na Rejdišti pak můžete vidět klasický tanec 6. až 8.ročníku a také moderní tanec a další předměty od 5. do 8.ročníku. Těšíme se na Vás!

 

Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Praha 1, Křižovnická 7

vypisuje 1. kolo talentových zkoušek pro obor Tanec 82-46-M,P/01

přijímací řízení – talentové zkoušky budou probíhat 25. a 26.1.2024

 

Přípravné kurzy pod vedením prof. Alice Kovářové se budou konat od 11. 9. 2023 každé pondělí v čase 17:00 - 18:30 na sále č. II (1. patro) na adrese Křižovnická 7, Praha 1.

Přihlášení proběhne na první lekci 11. 9. 2023.

Pro další informace kontaktujte prof. Alici Kovářovou - tel. 731 572 735

   1. Charakteristika obsahu vzdělávání

Vzdělávání poskytované v oboru tanec má složku všeobecnou a odbornou, což umožňuje získání klíčových a odborných kompetencí dle ŠVP.

Stáhnout přihlášku : prihlaska_ss_2016_talent.pdf (70kB)

Loading...

  

Taneční konzervatoř hlavního města Prahy je osmiletou výběrovou školou uměleckého směru, zaměřenou na výchovu profesionálních tanečníků a tanečnic. Poskytuje střední odborné vzdělání v oboru klasického, moderního a lidového tance zakončené maturitou, nebo vyšší odborné vzdělání, zakončené absolutoriem. Studium ukončené absolutoriem opravňuje k umělecké i umělecko pedagogické činnosti.

Absolventi Taneční konzervatoře hl. města Prahy se mohou uplatnit jako výkonní umělci v baletních souborech divadel nebo jiných profesionálních baletních a tanečních tělesech, případně pokračovat ve studiu na vysoké škole humanitního zaměření. Od školního roku 1996/97 jsou do I. ročníku přijímáni žáci, kteří ukončili 5. třídu ZŠ. Výuka je zaměřena na získání profesionálních znalostí a dovedností v oblasti klasického, moderního a lidového tance, doplněné všeobecným a teoretickým odborným vzděláním. V 1. - 4. ročníku plní žáci společně s praktickou odbornou přípravou i povinnou školní docházku.

Dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. tímto informujeme uchazeče o studium o faktu, že studijní obor Tanec (82-46-P/01) vyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků a to sice tyto:

Kategorie 4 - "Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle paragrafu 67 odst. 2 věta druhá školského zákona."
Náš web zpracovává pouze nezbytné (technické) cookies.