Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křižovnická 7, 110 00, Praha 1, tel.: 222 323 592, studijni@tkpraha.cz

Pro uchazeče

Ve 3.části talentových zkoušek ze dne 5.4.2023 uspěli uchazeči s číslem:

11, 42, 46

Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Praha 1, Křižovnická 7 vypisuje 2.kolo talentových zkoušek pro obor Tanec 82-46-M,P/01

přijímací řízení – talentové zkoušky budou probíhat 5.dubna 2023.

Ve 3.části talentových zkoušek ze dne 17.1.2023 uspěli uchazeči s číslem: 

2, 3, 7, 12, 17, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 30

Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Praha 1, Křižovnická 7

vypisuje 1. kolo talentových zkoušek pro obor Tanec 82-46-M,P/01

přijímací řízení – talentové zkoušky budou probíhat 16. a 17.1.2023

 

Přípravné kurzy se budou konat od 12. 9. 2022 každé pondělí v čase 15:00 - 16:30 na sále č. II (1. patro) na adrese Křižovnická 7, Praha 1.

Pro přihlášení a další informace kontaktujte prof. Alici Kovářovou - tel. 731 572 735

 

Závěrečná hodina přípravných kurzů se koná v pondělí 20. 6. 2022.

Přeji krásné prázdniny

Alice Kovářová

   1. Charakteristika obsahu vzdělávání

Vzdělávání poskytované v oboru tanec má složku všeobecnou a odbornou, což umožňuje získání klíčových a odborných kompetencí dle ŠVP.

Stáhnout přihlášku : prihlaska_ss_2016_talent.pdf (70kB)

Loading...

  

Taneční konzervatoř hlavního města Prahy je osmiletou výběrovou školou uměleckého směru, zaměřenou na výchovu profesionálních tanečníků a tanečnic. Poskytuje střední odborné vzdělání v oboru klasického, moderního a lidového tance zakončené maturitou, nebo vyšší odborné vzdělání, zakončené absolutoriem. Studium ukončené absolutoriem opravňuje k umělecké i umělecko pedagogické činnosti.

Absolventi Taneční konzervatoře hl. města Prahy se mohou uplatnit jako výkonní umělci v baletních souborech divadel nebo jiných profesionálních baletních a tanečních tělesech, případně pokračovat ve studiu na vysoké škole humanitního zaměření. Od školního roku 1996/97 jsou do I. ročníku přijímáni žáci, kteří ukončili 5. třídu ZŠ. Výuka je zaměřena na získání profesionálních znalostí a dovedností v oblasti klasického, moderního a lidového tance, doplněné všeobecným a teoretickým odborným vzděláním. V 1. - 4. ročníku plní žáci společně s praktickou odbornou přípravou i povinnou školní docházku.
Náš web zpracovává pouze nezbytné (technické) cookies.

OK