Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křižovnická 7, 110 00, Praha 1, tel.: 222 323 592, studijni@tkpraha.cz

Pro studenty

Na následujícím odkazu je ke stažení čestné prohlášení o neexistencei příznaků virového infekčního onemocnění:

https://www.tkpraha.cz/tkp-cestneprohlasenicovid.pdf

Organizační plán školního roku 2019 – 2020 (2. pololetí)

Únor 2020

4. 2. - Šípková Růženka - ČB

8. 2. - Maturitní ples TKHMP

10. - 14. 2. - seminář KT prof. C. Atanassoff

11. - 14. 2. - seminář MT (Kylian workshop) - N. Novotná

 

Taneční konzervatoř hlavního města Prahy

ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITĚ Z ČESKÉHO JAZYKA 2020

 

Školní seznam obsahuje 111 děl. Vybíráte 20 děl.

(V závorce světové literatury je uvedeno vydání, ze kterého je převzata ukázka).

 

Organizační plán školního roku 2018 /2019 (2. pololetí)

 

Únor 2019

1. 2. - JEDNODENNÍ POLOLETNÍ PRÁZDNINY, ŠKOLENÍ PRO PEDAGOGY

2. 2. - maturitní ples TKHMP

11. 2. - 17. 2. - JARNÍ PRÁZDNINY

23. 2. - představení Sněhurka 14. 00 hod., představení BB 18. 00 hod.

 

Březen 2019

1. 3. , 4. 3. -  8. 3.- seminář MT- P. Julius

2. 3. - zkouška Šípková Růženka

18. 3. - představení (Hybernia) - Dětský taneční svět

21. 3. - představení Litoměřice (Sen, Carmen, Rapsodie)

28. 3. - 29. 3. – PREMIÉRA - Labutí jezero ND (zkouška 12. 3. nebo 14. 3.)

30. 3. - představení Sněhurka (Nymburk) 14. 30. hod.

31. 3. - představení Brno - 8. ročník

 

Duben 2019

3. 4. - zkouška s orchestrem - Rapsodie (Hradec Králové)

4. 4. - představení ( Hradec Králové)

2., 8., 9. 4. - závěrečné komisionální zkoušky z praktických předmětů

 - 8. ročník

7. 4.  - představení BB

10. 4. - písemná práce z ČJL 8. ročník - maturitní zkouška

11. 4. - písemná práce z ANJ 8. ročník - maturitní zkouška

10. 4. - II. přijímací řízení – talentové zkoušky

12. 4. - rezerva pro zkoušky z praktických předmětů 8. ročníku

16. 4. - závěrečná konference 8. ročníku - 14. 30 hod. ředitelna Křížovnická

          - 3. čtvrtletní konference - 15. 00 hod. uč. 27

17. 4. - praktická maturitní zkouška - 8. ročník

18. 4. - 22. 4. - VELIKONOCE

24. 4. - představení v rámci Mezinárodního týdne tance (divadlo Komedie)

29. 4. - Mezinárodní den tance

30. 4. - GALA ( Hybernia) - BB

 

Květen 2019

1. 5. - STÁTNÍ SVÁTEK - VOLNO

3. 5. - PREMIÉRA - ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA (Jihočeské divadlo)

2. 5. - didaktický test - maturitní zkouška - 8. ročník

3. 5. - didaktický test - maturitní zkouška - 8. ročník

8. 5. - STÁTNÍ SVÁTEK - VOLNO

9. 5. - 15. 5. - ,, svatý týden‘‘- 8. ročník

9.5. - 15. 5. - zahájení závěrečných komisionálních zkoušek (5. - 7. ročník)

16. 5. - 17. 5. - profilová část MZ - písemná práce DTB - 8. ročník

                                                        ústní maturitní zkoušky (ČJL, ANJ) - 8. ročník

16. 5. - představení ( Kynžvart) - 5. ,6. ročník

27. 5. - 31. 5. - „svatý týden“ - 8. ročník

27. 5. - 31. 5. - pokračování závěrečných komisionálních zkoušek TG, LTD,SPKT (1.- 4. ročník)

31. 5. - představení (Kynžvart) - 5., 6. ročník

 

Červen 2019

3. 6. - 4. 6. - absolventské zkoušky - DTB, VYP KT, VYP MT, obhajoba abs. prací

10. 6. - zahájení závěrečných komisionálních zkoušek – klasický tanec (1. - 7. ročník)

 10. 6. - předváděčka na Taneční mládí

 21. 6. - ABS – představení - STD - 19. 00 hodin

 22. 6. - ABS – představení - STD - 19. 00 hodin

 24. 6. - 9. 00 hod. – hodnocení ABS – ředitelna Křížovnická

 24. 6. - 10. 00 hod. - závěrečná konference 2018/2019 uč. 27

 28. 6. - slavnostní ukončení školního roku 2018/2019 K I

 29. 6. - Taneční mládí 2019 - STD

 

 

Změny vyhrazeny !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizační plán školního roku 2018/2019

Září 2018

3. 9. - zahájení školního roku 2018 -19 - 9.00 hodin Křižovnická I. sál

22. 9. – Mezinárodní televizní festival ZLATÁ PRAHA – 15.00 hod.- Piazzeta ND

a 20.00 hod. Nová scéna ( Paquita )

Na základě usnesení pedagogické rady ze dne 23. 1. 2018 bylo rozhodnuto o úpravě Školního řádu odd. II/n takto:

Od 2. pololetí školního roku 2017/2018 platí pro studenty 1. - 8. ročníku zákaz používání mobilních telefonů v prostorách školy Křížovnická a Na Rejdišti.

12. 2. 2018

Mgr. J. Slavický
ředitel TK HMP

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy