Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křižovnická 7, 110 00, Praha 1, tel.: 222 323 592, studijni@tkpraha.cz

Pro studenty

Organizační plán školního roku 2023–2024 (1. pololetí)

Září 2023

1.,2.9. představení Romeo a Julie STO – 19:00

4.9. Zahájení školního roku 2023/2024

9.9. představení Romeo a Julie STO – 14:00 a 19:00

16.9. Žatec – festival Pro Art People (BB, vybraní studenti TKHMP)

Taneční konzervatoř hlavního města Prahy

ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITĚ Z ČESKÉHO JAZYKA 2024

 

Školní seznam obsahuje 116 děl. Vybíráte 20 děl.

(V závorce světové literatury je uvedeno vydání, ze kterého je převzata ukázka).

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama.

Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.

PŘÍLOHA: VZOR ŽÁKOVSKÉHO SEZNAMU. Odevzdejte do konce března.

 

Národní divadlo umožňuje studentům konzervatoří a uměleckých škol SŠ/VŠ zakoupit vstupenku za 50,-Kč nejvýše 30 minut před začátkem představení na všechna volná místa v sále.

V pátek 2.9.2022 proběhne výuka dle rozvrhu pouze do 13:15 hod. Prosíme studenty, kteří mají zájem o páteční oběd, aby si ho ve čtvrtek 1.9.2022, nejpozději do 12:00 hod., objednali u hospodářky ŠJ.

Od 5.9.2022 bude probíhat výuka v plném rozsahu dle rozvrhu. 

Slavnostní zahájení nového školního roku proběhne 1. 9. v 9.00 hodin v budově v Křižovnické ulici v sále K I (přízemí). Po zahájení se žáci rozejdou do tříd s třídními pedagogy, od nichž dostanou informace o konkrétním rozvrhu a organizačních záležitostech školního roku 2022/23. Přejeme všem pevné zdraví a úspěšný nový školní rok! 

TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY KŘIŽOVNICKÁ 7, 110 00 PRAHA 1

ŠKOLNÍ ŘÁD

Obecná ustanovení
Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy

I. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
1. Žáci mají právo: Práva žáků vycházejí z Úmluvy o právech dítěte, Listiny základních práv a svobod, Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Rámcové úmluvy o ochraně práv národnostních menšin /zakotveno ve Školském zákoně 561/2004 Sb./
Náš web zpracovává pouze nezbytné (technické) cookies.