Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křižovnická 7, 110 00, Praha 1, tel.: 222 323 592, studijni@tkpraha.cz

Dodatek ke školnímu řádu ohledně distanční výuky: Školní řád - dodatek