Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křižovnická 7, 110 00, Praha 1, tel.: 222 323 592, studijni@tkpraha.cz

Do fotogalerie jsme přidali fotografie z Tanečního mládí 2018: Fotogalerie - Taneční mládí 2018

Třídní schůzky rodičů žáků 1. - 4. ročníku se konají v pondělí 19. listopadu od 17. hod.

Podzimní prázdniny jsou v pondělí 29. října a v úterý 30. října 2018.

 

Dne 19 .9. se konala v sále Divadla v Dlouhé konference Střed zájmu, věnovaná tanci. Konferenci pořádal IDU . Je třeba ocenit snahu pracovníků IDU Romana Vaška a Jany Návratové, kteří se na základě provedeného výzkumu v oblasti tanečního umění rozhodli konferenci uspořádat. Dostal jsem pozvánku k účasti v panelové diskuzi na téma školství.

Jaroslav Slavický12. září oslavil významné životní jubileum ředitel naší školy Mgr. Jaroslav Slavický. Srdečně gratulujeme a přejeme do dalších let pevné zdraví a mnoho profesních i životních úspěchů.Ve dnech 19. - 22. září se na Nové scéně

Stalo se již tradicí naší školy, že závěr školního roku patří studentům.

Po úspěšném složení maturitní a teoretické části absolventské zkoušky,

V neděli 29. dubna jsme oslavili Mezinárodní den tance, který se slaví již od roku 1982.