Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křižovnická 7, 110 00, Praha 1, tel.: 222 323 592, studijni@tkpraha.cz

Školní stravování zajišťuje škola dodavatelskou formou – škola nemá vlastní školní kuchyni.

Dovoz obědů – ZŠ Uhelný trh, Praha 1

Žáci mají možnost výběru ze tří druhů jídel, z nichž jedno je bezmasé.

Výběr z jídelníčku

Výběr jídel je nutno provádět u hospodářky  ŠJ  vždy na následující týden. V případě, že objednávka jednoho druhu jídla bude nižší než 20 porcí – nevaří se, a v tom případě strávník dostává automaticky druh jídla, které se vaří.

Připravené jídlo je určeno k okamžité spotřebě.

Na jídelníčku jsou u každého jídla uvedeny alergeny (viz stravování).

Přihlašování a odhlašování obědů:

Obědy se přihlašují i odhlašují dva pracovní dny předem u hospodářky ŠJ, popř. telefonicky na tel. č. 222  321 791 (12,00 - 14,00 hod.),  v průběhu dne tel. č. 222 320 987

V případě nemoci žáka je možno si jídlo první 2 dny odebrat do přinesených nádob v jídelně školy.

Výdej obědů:

Pondělí – pátek v době vyučování: 12,00 - 14,00 hodin.

Platba stravného:

  • v hotovosti u hospodářky školní jídelny
  • bankovním převodem
    • trvalý  příkaz
    • jednorázový příkaz

Číslo účtu:

PPF Banka  2001680043/6000 + jméno strávníka – do zprávy pro příjemce

Cena oběda: 40,- Kč (včetně DPH)

 
Náš web zpracovává pouze nezbytné (technické) cookies.