Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křižovnická 7, 110 00, Praha 1, tel.: 222 323 592, studijni@tkpraha.cz

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 se bude konat 11. dubna 2018. Termín podání přihlášek je do 15. března 2018.