Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křižovnická 7, 110 00, Praha 1, tel.: 222 323 592, studijni@tkpraha.cz

Ve 3.části talentových zkoušek ze dne 17.1.2023 uspěli uchazeči s číslem: 

2, 3, 7, 12, 17, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 30

Pokyny pro rodiče uchazečů, kteří uspěli u talentových zkoušek:

1. Uchazeči mohu být řádným rozhodnutím ředitele Taneční konzervatoře hlavního města Prahy přijati ke studiu teprve poté, co Ústav tělovýchovného lékařství uzná uchazeče způsobilým ke studiu. Z tohoto důvodu musí rodiče zajistit výpis ze zdravotní dokumentace uchazeče a s tímto výpisem se s uchazečem dostaví na prohlídku do ÚTL.

2. ÚTL po ukončení zdravotní prohlídky uchazeče vystaví a předá rodičům lékařské potvrzení. Toto potvrzení rodiče doručí doporučeně Taneční konzervatoři hlavního města Prahy. Teprve po odevzdání lékařského potvrzení bude písemně rozhodnuto o přijetí uchazeče, s tím, že rozhodnutí bude rodičům řádně a včas doručeno.

3. Po doručení rozhodnutí o přijetí uchazeče ke studiu na Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, rodiče musí požádat dosavadní základní školu o vydání ZÁPISOVÉHO LÍSTKU. Rodiče vyplní úvodní část a to jméno, příjmení, datum narození, bydliště, jméno zákonného zástupce a rovněž kolonku v bodu číslo 1 (hned pod údaji o jménu atd.) Nezapomenou vyplnit kolonku, kde je místo pro podpis zákonných zástupců a uchazeče. Jakmile rodiče obdrží od základní školy zápisový lístek, který bude vyplněný a potvrzený školou, rodiče tento doklad zašlou doporučenou zásilkou na zdejší konzervatoř.

4. Rodiče nemusí žádné cvičební dresy ani jiné taneční pomůcky dětem zajišťovat předem. Zaměstnanec zdejší taneční konzervatoře je pro všechny žáky objedná s množstevní slevou na začátku školního roku.
Náš web zpracovává pouze nezbytné (technické) cookies.