Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křižovnická 7, 110 00, Praha 1, tel.: 222 323 592, studijni@tkpraha.cz

Přehled zaměstnanců školy

Ředitel:  Mgr. Jaroslav Slavický

Sekretariát, studijní referentka:

Statutární zástupce ředitele

Mgr. Danuše Kábrtová 

Zástupce ředitele 

Mgr. Yvetta Hubičková

Oddělení klasického tance

Sekce Společného odborného základu (1. - 4. roč.) Mgr. Alice Kovářová - vedoucí, Sekce Studijního zaměření (5. - 8. roč.) Hana Vláčilová - vedoucí, MgA. Marie Bártová, Mgr. Monika Čierniková, Ljubov Dančenko, Luboš Hajn, Jiří Horák, Marie Hybešová,  MgA. Pamela Morávková, Roberta Pospíšilová, Mgr. Jaroslav Slavický, Jurij Slypyč, Zuzana Susová, MgA. Anna Ščekaleva

Oddělení lidového tance

MgA. Magdalena Kaprasová - vedoucí, Mgr. Nelly Danko, Mgr. Kateřina Klementová, PhD., Mgr. Eva Ornstová,

Oddělení moderního tance

Mgr. Alena Drapalíková - vedoucí, Mgr. Yvetta Hubičková,  Mgr. Libuše Ovsová,  MgA. Lucie Šimůnková, MgA. Lucie Linsler, Mgr. Kateřina Janoušková, MgA. Tereza Adams

Oddělení hudebního doprovodu

Soňa Kovaříčková - vedoucí, Jan Stojánek DiS., Daniela Kalvodová, MUDr. Karel Krasnický, Viktor Mendl, PaedDr. Petra Micková, Anna Mňuková, MgA. Drahoslava Ptáčníková, Milada Semeráková, Dagmar Skatulová, Ivan Václavovič, Dagmar Huff, Jelena Veselá, Lidunka Zlatníková, Mgr. Markéta Šmejkalová, Kristýna Brachtlová DiS., Oleg Smoliarov, Mgr. Iryna Rusanovyčová, Věra Novák Straková, Valerie Černá, Mezulianíková Marcela, MgA. Jindra Nečasová, PhD., Jan Pták

Oddělení hry na klavír

Mgr. Lenka Procházková - vedoucí,  Mgr. Alice Fiedlerová, Mgr. Eva Růžičková, MgA. Jindra Nečasová, Ph.D.

Oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů

Mgr. Danuše Kábrtová - vedoucí,  Ak. mal. Jitka Gemrotová, Mgr. Gabriela Genzerová, PaedDr. Petra Micková, Mgr. Olga Všelichová, Mgr. Hana Eliášová, Mgr. Eva Müllerová, Mgr. Jindřich Mimra, Mgr. Jiří Vraný, Přemysl M. Vacek, Ing. Petr Kuba, Mgr. Marie Holmerová, Mgr. Štěpán Bunda

 

Ekonomické oddělení

Jana Bártlová /hospodářka/, Eva Pecharová /hlavní účetní/, Blanka Kučerová /mzdová účetní PAM/  

Školní jídelna

Marcela Provazníková, Blanka Klímová, Taťána Urbánková

Technicko-hospodářský provoz

Jiří Tvrdík /školník/, Zuzana Vomáčková, Pavel Landa /vrátný/, Jaroslava Papírníková /vrátná/