Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křižovnická 7, 110 00, Praha 1, tel.: 222 323 592, studijni@tkpraha.cz

Taneční konzervatoř hlavního města Prahy je osmiletou výběrovou školou uměleckého směru, zaměřenou na výchovu profesionálních tanečníků a tanečnic. Poskytuje střední odborné vzdělání v oboru klasického, moderního a lidového tance zakončené maturitou, nebo vyšší odborné vzdělání, zakončené absolutoriem. Studium ukončené absolutoriem opravňuje k umělecké i umělecko pedagogické činnosti.

Absolventi Taneční konzervatoře hl. města Prahy se mohou uplatnit jako výkonní umělci v baletních souborech divadel nebo jiných profesionálních baletních a tanečních tělesech, případně pokračovat ve studiu na vysoké škole humanitního zaměření. Od školního roku 1996/97 jsou do I. ročníku přijímáni žáci, kteří ukončili 5. třídu ZŠ. Výuka je zaměřena na získání profesionálních znalostí a dovedností v oblasti klasického, moderního a lidového tance, doplněné všeobecným a teoretickým odborným vzděláním. V 1. - 4. ročníku plní žáci společně s praktickou odbornou přípravou i povinnou školní docházku

      Každý uchazeč o studium se musí podrobit přijímací talentové zkoušce, která se skládá ze třech částí  a odborné lékařské prohlídky.

 

I. část

     -    vnější scénické   předpoklady (vhodné tělesné proporce, stavba těla – jevištní taneční zjev)

-        fyzické předpoklady pro tanec (vytočení a rozsah pohybu v kyčelních kloubech, délka Achillovy šlachy, stavba chodidla, dispozice pro skok, pohyblivost páteře, celková pružnost a rytmus)

 

II. část

       - zjištění základních pohybových dovedností, pohybové koordinace, tanečnosti, schopnosti

          improvizace,  muzikálnosti

 

III. část

-        znalosti ze základů hudební  teorie (rytmus, intonace, hudební sluch)

-        test ze základních vědomostí z oblasti kultury (hudba, tanec, literatura, výtvarné umění)

-        odborná lékařská prohlídka,  kterou zajišťuje škola a má prokázat, že zdravotní stav uchazeče odpovídá předpokládané zvýšené fyzické i psychické námaze

 

Mimořádně talentované a nebo starší uchazeče přijímá Taneční konzervatoř hl. města Prahy na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky a rozdílových zkoušek i do vyšších ročníků .Při přechodu ze školy obdobného zaměření lze využít této možnosti i během školního roku. Škola nemá vlastní internát – možnost ubytování pro mimopražské zájemce je omezena jen na Domovy mládeže nebo ubytování privátní.

 

Podrobnější informace o studiu na studijním odd. Taneční konzervatoře hl.m.Prahy.

 

Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křižovnická 7, Praha 1, 110 00

tel.:  222323592 - studijní odd.  

 

 

 

              Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Praha 1, Křižovnická 7

 

             vypisuje  1. kolo talentových zkoušek pro obor  Tanec 82-46-M,P/01

 přijímací řízení  - talentové zkoušky budou probíhat  27. a 28. ledna 2020. 

                                                                                            

                 Talentové zkoušky pro  školní rok  2020/2021 -  kritéria

 

 Talentové zkoušky na Taneční konzervatoři hlavního města  se skládají ze tří částí :

 

I.část    -    maximální počet bodů  = 80, minimální počet bodů nutný k postupu do další    

                  části je 48

- vnější scénické předpoklady /vhodné tělesné proporce, stavba těla-jevištní taneční zjev/

- fyzické předpoklady pro tanec /vytočení a rozsah pohybu v kyčelních kloubech, délka

  Achillovy šlachy, stavba chodidla, dispozice pro skok,  pohyblivost páteře, celková pružnost  

  a rytmus/

 

II. část  - maximální  počet bodů  = 40, minimální počet bodů k postupu do další části je 24

- zjištění základních pohybových dovedností, pohybové koordinace, tanečnosti, schopnosti

  improvizace, muzikálnosti

 

III. část  -  maximální  počet bodů  =  20,   minimální počet bodů  =  12

 

- znalosti z hudební  teorie /rytmus, intonace, hudební sluch/

- test ze základních vědomostí z oblasti kultury /hudba, tanec, literatura, výtvarné 

  umění/ 

 

Každá část talentové zkoušky se započítává samostatně. Nesplnění  minimálního počtu bodů v jednotlivé části znemožňuje účast v dalších částech talentových zkoušek a tím i k přijetí ke studiu. Minimální počet bodů nutný k přijetí ke studiu je 84 bodů získaných ve třech částech talentových zkoušek.

 

V souladu s ustanovením § 36, odst. 3, zákona č. 500/2004 Sb. - Správní řád ve znění pozdějších předpisů, mají zákonní zástupci možnost uplatnit právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí zkušební komise před jeho vydáním.

 

I když získá uchazeč potřebný počet bodů ve všech částech talentové zkoušky, rozhodne o přijetí  odborná lékařská prohlídka, při které se prokáže, že zdravotní stav uchazeče odpovídá zvýšené fyzické námaze  při studiu  zvoleného oboru. K této lékařské prohlídce si každý donese VÝPIS ze zdravotní dokumentace od svého ošetřujícího lékaře (proto je nutné obstarat si jej předem,prohlídka následuje v nejbližším možném termínu po talentové zkoušce v  Ústavu tělovýchovného lékařství, Salmovská 5, Praha 2.  Uchazeči budou objednáni školou.).

Přihlášku ke studiu ve školním roce 2019/20 je třeba podat do 29. 11. 2019 na adresu Taneční konzervatoř hl.m.Prahy, Křížovnická 7, 110 00 Praha 1. Přihláška musí být řádně vyplněna a obsahovat potvrzení prospěchu za poslední dva roky studia, případně i výstupní hodnocení školy nebo zprávu z předchozí taneční přípravy. 

 

Předpokládaný počet přijatých studentů do 1. ročníku je 40.

 

K talentové zkoušce se zájemci dostaví ve cvičebním úboru:

chlapci – černé plavky, bílé tričko bez rukávů, cvičky nebo „piškoty“

dívky -  gymnastické tričko bez rukávů  s páskem, cvičky nebo  „piškoty“.

Účes dívek i chlapců  by měl být upraven tak, aby byl vidět celý obličej, tvar hlavy a linie krku.

 

 

   

Informace: Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křižovnická 7, 110 00 Praha 1

studijní odd. tel.:  222 32 35 92