Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křižovnická 7, 110 00, Praha 1, tel.: 222 323 592, studijni@tkpraha.cz

Kurz je ke stažení ve formě mp3 nahrávek zde:

https://www.tkpraha.cz/images/uk_ua.zip

Čeština pro začátečníky – audiokurz
Tento audiokurz češtiny obsahuje 9 lekcí, které pokrývají následující témata: první slova, jídlo, barvy, základní fráze, části těla, čísla, určování času, nakupování a země.

Všechna česká slova a fráze jsou nahraná rodilými mluvčími a doplněny překlady nahranými do ukrajinštiny. Díky tomuto systému se můžete učit jazyk kdekoli, např. z chytrého telefonu nebo mp3 přehrávače.


Každá lekce je rozdělena na několik kapitol a každá kapitola je rozdělena na 3 části:

  1. V první části si opakovaně poslechnete nová slovíčka nebo fráze a budete se snažit zapamatovat si jejich výslovnost.
  2. Ve druhé části budete poslouchat stejná slovíčka a fráze společně s jejich překlady nahranými ve Vašem rodném jazyce.
  3. Ve třetí části si můžete otestovat, jestli si pamatujete všechna naučená slovíčka a fráze. Vždy si poslechnete slovíčko nebo frázi ve Vašem rodném jazyce, potom ho v pauze řeknete nahlas v jazyce, který se učíte. Nakonec uslyšíte originální nahrávku v cizím jazyce a porovnáte, jestli jste odpověděli správně.


Чеська для початківців – аудіокурс


Аудіокурс чеської мови складається з 9 лекцій, що стосуються наступних тем: перші слова, їда, кольори, загальні фрази, частини тіла, числа, визначення часу, покупки та земля.


Всі чеські слова та фрази записані носіями мови і доповнені перекладами на рідній мові. Завдяки цьому, мову можна вчити будь-де, без необхідності друкованих
матеріалів чи комп'ютера.


В кожній лекції є декілька розділів, а кожен розділ має 3 частини:

  1. В першій частині повторно прослухаєте нові слова та фрази і спробуєте запам'ятати їх вимову.
  2. В другій частині бутеде слухати ті самі слова та фрази разом з їх перекладом на Вашій рідній мові.
  3. В третій частині можете перевірити, чи ви запам'ятали всі вивчені слова та фрази. Завжди прослухайте слово на Вашій рідній мові, потім під час паузи скажіть його вголос на мові, яку вчите. В кінці почуєте запис на іноземній мові і зможете порівняти, чи ваша відповідь правильна.