Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křižovnická 7, 110 00, Praha 1, tel.: 222 323 592, studijni@tkpraha.cz

      Organizační plán školního roku  2020 – 2021 (2. pololetí)

Únor 2021

22. - 28. 2. -   JARNÍ  PRÁZDNINY 

Březen  2021


Duben  2021

  1.- 5.4. - VELIKONOCE 

  9.4. - 2. Přijímací řízení – talentové zkoušky 

30. 4. - Praktická maturitní zkouška - 8. ročník


Květen  2021

3. - 5. 5. - Didaktický test - maturitní zkouška - 8. ročník

17. 5. – 21. 5. – Šípková Růženka zkoušky JD

24. - 28. 5. - ,,svatý týden‘‘- 8. ročník

31. 5.  - 1. 6. - Profilová část MZ - písemná práce DTB - 8. ročník

Ústní maturitní zkoušky (ČJL, ANJ) - 8. ročník


Červen  2021

2. -   8. 6.  -  „svatý týden“ -  8. ročník

9. - 10. 6. - Absolventské zkoušky - DTB, VYP KT,VYP MT, obhajoba ABS prací

19. 6.  - ABS – představení - STD -  19, 00 hod.

20. 6.  - ABS – představení - STD -  19, 00 hod.

29. 6. - Taneční mládí  2020 -   19,00  hod. - STD

30. 6. - Slavnostní  ukončení  školního  roku  2020/2021                            K I


Změny vyhrazeny!