Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křižovnická 7, 110 00, Praha 1, tel.: 222 323 592, studijni@tkpraha.cz

Organizační plán školního roku 2017 – 2018 (září - leden)

Září 2017

1.9. - Zahájení školního roku 2017 -18 - 9.00 hodin Křižovnická I. sál

28.9.- Státní svátek

29.9. – Ředitelské volno – pouze pro žáky, školení pro pedagogy BOZP,PO

30.9. – Mezinárodní televizní festival ZLATÁ PRAHA – 17.00 hod.- Piazzetta ND

- program bude určen

 

Říjen 2017

13.10.- Valná hromada Společnosti tance - Křižovnická I. sál – 17.00 hod.

19.10 . – představení Děčín – Ples kadetů, Kytice, Polovecké tance

26. - 27. 10. – Podzimní prázdniny

28.10. - Státní svátek

 

Listopad 2017

4.11. - Den otevřených dveří – TKHMP , představení Brno - Kytice, Alba

11.11 - představení STD – Ples kadetů,Dům Bernardy Alby,Polovecké tance

14.11. - představení Nymburk

15.11. – Schůzka vedení školy s rodiči 8. roč.-ukončení studia- 18.30 hod.

- Na Rejdišti – předsálí

16.11. - Čtvrtletní konference – učebna č. 27

Pedagogická rada

17.11. - Státní svátek

20. 11. - Třídní schůzky s rodiči - 17.00 hod. v budově Křižovnická 7

Prosinec 2017

2. 12. – představení v Divadle Na Rejdišti BB+ HOSTÉ

(Alba, Kytice, Tintin) 18.00 hod.

8.12. – představení – kostel sv. Šimona a Judy

17. 12. – představení v Divadle Na Rejdišti BB+ HOSTÉ

(Alba, Dupání, Tintin) 18.00 hod.

23.12.2017 – 2.1.2018 - Vánoční prázdniny

Leden 2018

3. 1.- začátek výuky – školní rok 2017- 18

Změny vyhrazeny !!!