Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křižovnická 7, 110 00, Praha 1, tel.: 222 323 592, studijni@tkpraha.cz

Ve dnech 25. - 28. ledna se konala v polské Bytomi již X. Mezinárodní choreografická soutěž studentů baletních škol /14-19 let/.  Soutěž se koná každé dva roky pod patronací Ministerstva kultury Polské republiky, wojwodské a městské správy.

Soutěže se zúčastnili studenti z Polska, Slovenska, Maďarska, Ukrajiny a České republiky. Porota ve složení Katarzyna Aleksandra-Kmiec /předsedkyně/, Robert Bondara, Wieslaw Dudek, Aleksandra Dziurosz, Jacek Przybylowícz, Bozena Kociolkowska a Jaroslav Slavický zhlédla v 1. kole 51 choreografií.  Do druhého kola postoupilo 34 choreografií, do finále pak 19 prací. Je potěšitelné, že v tak početně zastoupené soutěži se neztratili studenti Taneční konzervatoře hl. m. Prahy.  Filip Martinský, student 7. ročníku, získal 2. cenu za choreografii Strange fruite a Adriana Štefaňáková , studentka 6. roč., Čestné uznání za One Person  na chanson  Je suis un soir d´ete  J.  Brela. Součástí ocenění je také pozvání oceněných studentů TKHMP na další vystoupení v Lodži, Bytomi a Varšavě. Na slavnostním galakoncertu ve Slezské opeře v Bytomi byla soutěž pojmenována po významné polské tanečníci a choreografce Boženě Kociolkowské, díky jejíž  iniciativě se  v roce 2005 konal 1. ročník. Součástí soutěže byla také teoretická konference, věnována různým aspektům tanečního vzdělávání, prevence a ochrany zdraví a taneční tvorby. Je třeba také ocenit perfektní organizaci soutěže, včetně bezplatného poskytnutí ubytování a stravování všem účastníkům – interpretům, choreografům a pedagogům.