Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křižovnická 7, 110 00, Praha 1, tel.: 222 323 592, studijni@tkpraha.cz

Slavnostní zahájení nového školního roku proběhne 1. 9. v 9.00 hodin

v budově v Křižovnické ulici. Podle aktuálního počasí se sejdeme budˇ na dvoře školy nebo v sále K I (přízemí). Po zahájení se žáci rozejdou do tříd s třídními pedagogy, od nichž dostanou informace o konkrétním rozvrhu a organizačních záležitostech školního roku 2020/21. Přejeme všem pevné zdraví a úspěšný nový školní rok.