Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křižovnická 7, 110 00, Praha 1, tel.: 222 323 592, studijni@tkpraha.cz

 II. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 bude probíhat 16. dubna 2020 a přihlášky musí být odevzdány do 15. března 2020.