Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křižovnická 7, 110 00, Praha 1, tel.: 222 323 592, studijni@tkpraha.cz

Organizační plán školního roku 2019 - 2020 (1. pololetí)

Září 2019

2.9. - zahájení školního roku 2019 -20 - 9.00 hodin Křížovnická I. sál

7.9. - 14,00 a 19,00 hod. představení Labutí jezero

10.9. - 19,00 hod. představení Labutí jezero

13.9. - 19,00 hod. představení Labutí jezero

25.9. - představení Louny – Sněhurka, Sedm hříchů,Tintin,Ballaré

25.9. - 19,00 hod. představení Labutí jezero

29.9. - 14,00 a 19,00 hod. představení Labutí jezero

28.9.- Mezinárodní televizní festival ZLATÁ PRAHA –Piazzetta ND

 

Říjen 2019

1.10. - 19,00 hod. představení Labutí jezero

4.10. - 19,00 hod. představení Labutí jezero

6.10. - 14,00 a 19,00 hod. představení Labutí jezero

11.10. - volby do školské rady

14.10. - odjezd cca 14,00 hod. , 18,00 hod. – zkouška Šípková Růženka v ČB

15.10.- 11,00 hod. – zkouška Šípková Růženka v ČB

odjezd cca 15,00 hod. z ČB

20.10. - předávání cen ministra kultury - Nová scéna - TKHMP

22.10. - představení Nymburk – dopoledne - Carmen, Lamp Art,

večer- Šípková Růženka,  Ballaré,Sedm hříchů (Carmen)

25.10. - Šípková Růženka - ČB

28.10. - Státní svátek

29.10. - 30.10. – podzimní prázdniny

30.10. – 9,30 hod. - školení pedagogů (téma: Šikana a kyberšikana )

 

Listopad 2019

1. 11. - Valná hromada Společnosti tance - Křižovnická I. sál – 17,00 hod.

4.11.– 8.11. – seminář MT – F. Staněk

7.11. - Šípková Růženka – ČB

9.11. – Dance life Brno

11.-13.11. – představení Bratislava ( 12.11.)

16. 11. - Den otevřených dveří – TKHMP

20.11. - čtvrtletní konference – učebna č. 27 15,00 hod.

pedagogická rada

22. 11. - schůzka vedení školy s rodiči 8. roč.- ukončení studia- 18,30 hod.

- Na Rejdišti - předsálí

25. 11. - třídní schůzky 1. - 4. ročník - Křížovnická 17.00 hod.

( 17,00 -18,00 hod. – info pro rodiče studentů 5.-8.r.-individuálně po dohodě)

28.11.- 30.11. - Schola Pragensis

30. 11. - ples Magistrátu hl. m. Prahy

 

Prosinec 2019

2.12.- 5.12. – seminář MT – N.Novotná

23. 12. 2019 – 3.1. 2019 - vánoční prázdniny

 

 

Leden 2020

6. 1.- začátek výuky - školní rok 2019 - 20

14. 1.- zahájení kontrolních pololetních hodin z hlavního oboru - KT, MT

23. 1. - představení ve Stavovském divadle - 19. hodin

24. 1. - pololetní konference – 15,00 hodin uč.č.27

pedagogická rada

27. 1. - 28. 1. - I. přijímací řízení - talentové zkoušky

30. 1. - ukončeno I. pololetí - vysvědčení

31.1. – jednodenní pololetní prázdniny - žáci mají volno, školení pro pedagogy !!!

28.1. – 1.2. – soutěž Bytom

 

Únor 2020 - 2. pololetí

17. 2. - 23. 2. 2020 – jarní prázdniny

období školního roku po jarních prázdninách bude během měsíce ledna upřesněno

 

3. 9. 2019 Změna vyhrazena !