Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křižovnická 7, 110 00, Praha 1, tel.: 222 323 592, studijni@tkpraha.cz

V pátek 28. 6.  v 9.00 hod

se žáci sejdou v třídách s třídními pedagogy, kteří jim rozdají závěrečné vysvědčení. Od 10.00 hodin proběhne slavnostní ukončení školního roku 2018/19 na sále č. 1 v Křižovnické.