Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křižovnická 7, 110 00, Praha 1, tel.: 222 323 592, studijni@tkpraha.cz

Pro studenty

 

Organizační plán školního roku 2018 /2019 (2. pololetí)

 

Únor 2019

1. 2. - JEDNODENNÍ POLOLETNÍ PRÁZDNINY, ŠKOLENÍ PRO PEDAGOGY

2. 2. - maturitní ples TKHMP

11. 2. - 17. 2. - JARNÍ PRÁZDNINY

23. 2. - představení Sněhurka 14. 00 hod., představení BB 18. 00 hod.

 

Březen 2019

1. 3. , 4. 3. -  8. 3.- seminář MT- P. Julius

2. 3. - zkouška Šípková Růženka

18. 3. - představení (Hybernia) - Dětský taneční svět

21. 3. - představení Litoměřice (Sen, Carmen, Rapsodie)

28. 3. - 29. 3. – PREMIÉRA - Labutí jezero ND (zkouška 12. 3. nebo 14. 3.)

30. 3. - představení Sněhurka (Nymburk) 14. 30. hod.

31. 3. - představení Brno - 8. ročník

 

Duben 2019

3. 4. - zkouška s orchestrem - Rapsodie (Hradec Králové)

4. 4. - představení ( Hradec Králové)

2., 8., 9. 4. - závěrečné komisionální zkoušky z praktických předmětů

 - 8. ročník

7. 4.  - představení BB

10. 4. - písemná práce z ČJL 8. ročník - maturitní zkouška

11. 4. - písemná práce z ANJ 8. ročník - maturitní zkouška

10. 4. - II. přijímací řízení – talentové zkoušky

12. 4. - rezerva pro zkoušky z praktických předmětů 8. ročníku

16. 4. - závěrečná konference 8. ročníku - 14. 30 hod. ředitelna Křížovnická

          - 3. čtvrtletní konference - 15. 00 hod. uč. 27

17. 4. - praktická maturitní zkouška - 8. ročník

18. 4. - 22. 4. - VELIKONOCE

24. 4. - představení v rámci Mezinárodního týdne tance (divadlo Komedie)

29. 4. - Mezinárodní den tance

30. 4. - GALA ( Hybernia) - BB

 

Květen 2019

1. 5. - STÁTNÍ SVÁTEK - VOLNO

3. 5. - PREMIÉRA - ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA (Jihočeské divadlo)

2. 5. - didaktický test - maturitní zkouška - 8. ročník

3. 5. - didaktický test - maturitní zkouška - 8. ročník

8. 5. - STÁTNÍ SVÁTEK - VOLNO

9. 5. - 15. 5. - ,, svatý týden‘‘- 8. ročník

9.5. - 15. 5. - zahájení závěrečných komisionálních zkoušek (5. - 7. ročník)

16. 5. - 17. 5. - profilová část MZ - písemná práce DTB - 8. ročník

                                                        ústní maturitní zkoušky (ČJL, ANJ) - 8. ročník

16. 5. - představení ( Kynžvart) - 5. ,6. ročník

27. 5. - 31. 5. - „svatý týden“ - 8. ročník

27. 5. - 31. 5. - pokračování závěrečných komisionálních zkoušek TG, LTD,SPKT (1.- 4. ročník)

31. 5. - představení (Kynžvart) - 5., 6. ročník

 

Červen 2019

3. 6. - 4. 6. - absolventské zkoušky - DTB, VYP KT, VYP MT, obhajoba abs. prací

10. 6. - zahájení závěrečných komisionálních zkoušek – klasický tanec (1. - 7. ročník)

 10. 6. - předváděčka na Taneční mládí

 21. 6. - ABS – představení - STD - 19. 00 hodin

 22. 6. - ABS – představení - STD - 19. 00 hodin

 24. 6. - 9. 00 hod. – hodnocení ABS – ředitelna Křížovnická

 24. 6. - 10. 00 hod. - závěrečná konference 2018/2019 uč. 27

 28. 6. - slavnostní ukončení školního roku 2018/2019 K I

 29. 6. - Taneční mládí 2019 - STD

 

 

Změny vyhrazeny !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizační plán školního roku 2018/2019

Září 2018

3. 9. - zahájení školního roku 2018 -19 - 9.00 hodin Křižovnická I. sál

22. 9. – Mezinárodní televizní festival ZLATÁ PRAHA – 15.00 hod.- Piazzeta ND

a 20.00 hod. Nová scéna ( Paquita )

Taneční konzervatoř hlavního města Prahy ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL K MATURITĚ Z ČESKÉHO JAZYKA 2019

Vybíráte 20 děl. Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. Odevzdejte do konce března.

Na základě usnesení pedagogické rady ze dne 23. 1. 2018 bylo rozhodnuto o úpravě Školního řádu odd. II/n takto:

Od 2. pololetí školního roku 2017/2018 platí pro studenty 1. - 8. ročníku zákaz používání mobilních telefonů v prostorách školy Křížovnická a Na Rejdišti.

12. 2. 2018

Mgr. J. Slavický
ředitel TK HMP

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy