Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křižovnická 7, 110 00, Praha 1, tel.: 222 323 592, studijni@tkpraha.cz

Organizační plán školního roku 2019 - 2020 (1. pololetí)

 

Září 2019

2. 9. - zahájení školního roku 2019 -20 - 9.00 hodin Křižovnická I. sál

7. 9. - 14.00 a 19.00 hod. představení Labutí jezero

10. 9. - 19.00 hod. představení Labutí jezero

13. 9. - 19.00 hod. představení Labutí jezero

25. 9. - představení Louny – Sněhurka, Šípková Růženka, Sedm hříchů, Ballaré

25. 9. - 19.00 hod. představení Labutí jezero

29. 9. - 14.00 a 19.00 hod. představení Labutí jezero

28. 9. - Mezinárodní televizní festival ZLATÁ PRAHA –Piazzetta ND

 

Říjen 2019

1. 10. - 19.00 hod. představení Labutí jezero

4. 10. - 19.00 hod. představení Labutí jezero

6. 10. - 14.00 a 19.00 hod. představení Labutí jezero

10. 10. - Valná hromada Společnosti tance - Křižovnická I. sál - 17.00 hod.

14. 10. - odjezd cca 14.00 hod. , 18.00 hod. – zkouška Šípková Růženka v ČB

15. 10. - 11.00 hod. – zkouška Šípková Růženka v ČB

18.00 hod. – orchestr. zkouška Šípková Růženka v ČB

20. 10. - předávání cen ministra kultury - Nová scéna - TKHMP

22. 10. - představení Nymburk – dopoledne - Carmen, Lamp Art,

večer - Šípková Růženka, Ballaré, Sedm hříchů (Carmen)

25. 10. - Šípková Růženka - ČB

28. 10. - Státní svátek

29. 10.- 30. 10. – podzimní prázdniny

 

Listopad 2019

7. 11. - Šípková Růženka - ČB

16. 11. - Den otevřených dveří – TKHMP

20. 11. - čtvrtletní konference – učebna č. 27 15.00 hod.

pedagogická rada

22. 11. - schůzka vedení školy s rodiči 8. roč.- ukončení studia- 18.30 hod.

- Na Rejdišti - předsálí

25. 11. - třídní schůzky 1. - 4. ročník - Křižovnická 17.00 hod.

( 17,00 -18,00 hod. – info pro rodiče studentů 5. - 8. r.- individuálně po dohodě)

28. 11.- 30. 11. - Schola Pragensis

 

Prosinec 2019

1. 12. - ples Magistrátu hl. města Prahy

23. 12. 2019 – 3.1. 2019 - vánoční prázdniny

 

Leden 2020

6. 1. - začátek výuky - školní rok 2019 - 20

14. 1. - zahájení kontrolních pololetních hodin z hlavního oboru - KT, MT

22. 1. - pololetní konference - 15.00 hodin uč. č. 27

pedagogická rada

29. 1. - 30. 1. - I. přijímací řízení - talentové zkoušky

30. 1. - ukončeno I. pololetí - vysvědčení

31. 1. – jednodenní pololetní prázdniny - žáci mají volno, školení pro pedagogy !!!

 

Únor 2020 - 2. pololetí

17. 2. - 23. 2. 2020 – jarní prázdniny

období školního roku po jarních prázdninách bude během měsíce ledna upřesněno

 

3. 9. 2019 Změna vyhrazena !